Swyddogion Y Côr/Choir Officials

  Cyfarwyddwraig Cerdd (Musical Director) Elonwy Davies ARCM 

   LLywydd (President) - Alun Williams

   Is-Lywydd am oes (Life Vice President) - Eric Williams

     Cadeirydd (Chairman)  -   Haydn Richards

   Is Gadeirydd (Vice Chairman) - Kess Huysmans

  Ysgrifennydd (Secretary) - Alun Jones

    Is Ysgrifennydd (Assistant Secretary) - Danny Davies

    Trysorydd (Treasurer) - Keri Davies

    Llyfyrgellydd (Librarian) - Brian Davies                                                                                                 

 Rhestr o swyddogion y Côr ers y cychwyn

List of officials from the start
 

 Arweinddion y Côr   (Conductors)

 Oliver Williams 1964 - 1981                Elwyn Davies 1982 - 1992          Elonwy Davies 1992 -    

      

 LLywyddion        (Presidents)
 T Andrew Jones 1964 - 1980            Gwyn Richards 1980 - 1984          Oliver Williams - 1984 am oes      Alun Williams -1997 -     Is-Lywydd Anrhydeddis am oes      
                    

 (Honorary life Vice President)
 

 

 Eric Williams 
 Cadeiryddion               


 (Chairmen)

 Tom Williams       Eric Slaymaker      Hefin Jenkins 1974 - 1981    David Williams 1981 - 1982        J Arthur Roderick 1982 - 2013        Cyril Davies 2013 - 2015

 

 Kenneth Lewis 2015 - 2017

 

 Haydn Richards 2017 -      

                                  

 Ysgrifenyddion      

                
 (Secretaries)

 Dilwyn Roberts        J Arthur Roderick      Eric Williams          Phillip Davies 1980 - 1982       Alun Jones 1982 - 1989        Eric Williams 1989 - 2013      Robert Phillips 2013 - 2015

 

 Alun Jones 2015 -                  

                        

 Trysoryddion          (Treasurers)

 Evan Williams        Eric Slaymaker        Brian Davies         Alun Jones 1997 - 2005            Dewi Davies 2005 - 2015

 

 Keri Davies 2015 -                

                          

 Cyfeilyddion            (Accompanists)

 Bernard Lewis       Gwynfor Thomas           Beryl Davies            Margaret Jones         Sylfan Evans       Ceinwen Evans           Elonwy Davies        Geraint Williams   Elonwy Pugh Huysmans 
 

          

 Arweinyddion y Cyngerddau        (Concert Comperes)

 Iwan Davies       Len Evans       Eric Slaymaker       Ken Lewis        Arthur Roderick  Cyril Davies            


             

 Rhys Bebb Jones