Cyflwyno £500 yr un i Canolfan Gymreig Esquel Patagonia a Ymchwil y Cancer UK Medi 2017

(Photo Manon Williams) 

Cor Cwmann a'r Cylch Medi 2107 (Llun Manon Williams)

   

Eistedfod Genedlaethol Mon Awst 2017

Kees yn cael y wisg Wen ac Elonwy cael y wisg Wyrdd

         

Pawb yn mwynhau Noson Mefus a Hufen Gorffenhaf 2017 

Dathlu fod Elonwy wedi bod yn arweinydd am 25 mlynedd (Llun Manon Williams)

Cyflwyno siec o £1,200 i Ambiwlans Awyr Medi 2016 (Llun Manon Williams) 

          

Yn Longwood Medi 2016 (Lluniau Rhys Bebb Jones)

Dathlu Kees enill y Riban Glas Awst 2016

Kess yn torri'r gacen

Y Côr yn yr Ardd Fotaneg.Y Côr yn yr IseldiroeddY Côr yn canu yn Allt y MynyddTu allan i'r Albert Hall LlundainY Côr yn canu mewn priodas yn Eglwys LlanllwniY Côr yn canu yn yr Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010Eglwys Llanfair Clydogau May 2013Eisteddfod Genedlaethol Dinbych Awst 2013Cor yn canu yn cartref Cwmaur Llanybydder Rhagfyr 2013

Priodas Elonwy Pugh a Kees Huysmans Awst 2013

Torri cacen dathlu hanner can mlwyddiant Chwefror 2014