I gysylltu â’r Côr rhowch alwad ffôn i un o’r canlynol:

 To contact the choir ring one of the following:              Alun Jones (Ysgrifennydd/Secretary)

           01570 423231 

           Haydn Richards  (Cadeirydd/Chairman)

           01570 480279   

              Kees  Huysmans (Is Gadeirydd/Vice Chairman)

           01570 218156  Neu anfonwch ebost at :

 Or send an e mail to:                alun.glanrhyd@outlook.com

               or

               kees.huysmans@onetel.net