Côr Cwmann a’r Cylch

Croeso i wefan Côr Meibion Cwmann â’r Cylch (dathlwyd hanner can mlwyddiant yn 2014)

Welcome to the web site for Cwmann & District Male Voice Choir (Celebrated 50th anniversary in 2014)

Lleoliad ymarferion – Festri Capel Brondeifi, Llanbed

Rehearsals - Brondeifi Chapel Vestry, Lampeter 

Dyddiad ac amser – Nos Fercher, 8.00 – 9.30 yr hwyr 

Date and time - Every Wednesday, 8.00 to 9.30 pm

Perfformiad nesaf- gweler y Dyddiadur

Next performance - see the Diary 

Estynwn groeso i aelodau newydd bob amser - dewch i un o'r ymarferion

We always welcome new members - come along to one of our rehersalsCor Cwmann a'r Cylch
  • Yn yr Ardd Fotanic


Côr Cwmann a’r Cylch
Y Côr gyda'r llywydd, yr arweinydd a'r cyfeilydd Mehefin 2017
The choir with their president, conductor and accompanist June 2017